AI in een VUCA-wereld

Artificiële Intelligentie in een wereld die wordt gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit.