https://www.jobpersonality.com/rapport-big-five-persoonlijkheidstest?dimensions_stat_id=118871&standalone=0

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat je persoonlijkheid uit vijf belangrijke dimensies bestaat. Deze vijf dimensies zijn emotionele stabiliteit, extraversie, vriendelijkheid, ordelijkheid en openheid.

Ik scoor hoog op mijn openheid, vriendelijkheid en extraversie. Mijn zwakkere scores zijn emotionele stabiliteit en ordelijkheid. Hier verschoot ik van dat ik zo laag scoorde. Ik kan via mindfulness en timemanagement proberen deze lage scores omhoog te duwen.