Ik zal schrijven over dit onderwerp aan de hand van de STARR-methode

https://www.scribbr.nl/stage/starr-methode/

Situatie

In april en mei 2020 leerde ik net als de andere eerstejaars studenten netwerkeconomie in de lessen statistiek, databases en netwerkmodellering data streamen vanuit de fysieke wereld naar een digitaal canvas. Deze lessen werden digitaal gefaciliteerd op Microsoft Teams door Ann Deraedt en Lansen Puttemans.

Taak

Als student netwerkeconomie werden we verwacht om voor de aanvang van de eerste les een opstelling op te bouwen met onze Arduino. Het doel hiervan was om data weg te schrijven naar een digitale omgeving die kwam uit onze fysieke opstelling van onze Arduino.

Actie

In fase 1 bestond de opstelling uit acht leds en we programmeerden dat de leds één voor één aangingen waarna de leds ook één keer uitstonden. Via een plug-in Data Streamer genereerde ik data via Excel die we nadien konden analyseren op Knime Analytics; een softwareprogramma om data te analyseren. Uit fase 1 leerden ik de software van Knime Analytics beter kennen om zo via beschrijvende statistiek iets te kunnen vertellen over de data die binnenkwam.

In fase 2 bouwde ik verder aan deze opstelling zodat ik zelf instructies kon geven via de seriële monitor aan de Arduino. Dit proces gebeurde op dezelfde manier als in fase 1.

Resultaat

Door in team te werken aan het project en telkens bij elkaar te rade te gaan en de docenten leerden we de dataflow via Arduino, Excel en Knime Analytics goed kennen. Ook leerden we zowel gegevens ophalen Zo heb ik geleerd dat je leds kan gebruiken zonder de output pins te definiëren en je via de seriële monitor de leds kan bedienen.

Reflectie

Ik versta de technieken om data te streamen uit een fysieke opstelling van Arduino. Toch wil ik graag nog verder oefenen met Arduino om nog meer bruikbare data te kunnen analyseren voor mijn keuzetraject Social Entrepreneur.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.