Op dinsdag 14 december organiseerde het innovatiecafé een online meeting met als titel ‘Doing The Impossible’. Vier verschillende sprekers van vier verschillende coöperatieven kwamen getuigen over hun leven als ondernemer. De moderators waren Walter Vandevelde en Kaat Peeters. Er waren iets meer dan zestig aanwezigen.

Als ’toekomstig’ ondernemer wil ik inzichten krijgen in hoe je de juiste mindset krijgt om het onmogelijke te realiseren.

De eerste getuigenis kwam van Koen De Vidts die hielp de coöperatieve bank NewB te starten. De getuigenis was absoluut indrukwekkend!

‘Ondernemen is als topsport! Je moet het wedstrijd per wedstrijd bekijken, je moet er alles aan doen en je moet ervan genieten! Verder moet je niks aantrekken van kritiek! Kritiek komt van de eerste-horde-kampeerder die altijd aan de zijlijn blijft staan, altijd kritiek spuit maar zelf niks onderneemt.

Zo zamelde ‘NewB‘ €30 miljoen in via Crowdfunding met eigenaarschap en stelden ze 3000 bladzijden tekst op om de onderneming te kunnen starten. ‘NewB’ wil een eerlijke, ethische en transparante bank zijn die een compleet alternatief aanbiedt voor alle bankaspecten zoals beleggingsfondsen, aandelen en sparen.

Daarna sprak Jeroen Vereecke van ‘Robinetto‘. ‘Robinetto’ biedt een duurzame oplossing voor het teveel aan drankverpakkingen en verspilling van energie.

Toen sprak Ad Geudens van ‘Parlangi‘. ‘Parlangi’ is een coöperatie met sociaal oogpunt die helpt om via een platform van mentoren en leerlingen een moedertaal aan te leren.

Ten slot sprak Hanne Deneire van ‘Muziek Spreekt’. Via ‘Muziek Spreekt’ helpt ze met haar organisatie demente personen aan de hand van muziek herinneringen op te halen.

Wat nog beter kan is mijn persoonlijke introductie. Zo weten mensen snel wie ik ben, wat ik doe en waar ik geïnteresseerd in ben. Dit deed ik niet. Wat ik goed wel deed was mijn camera aanzetten, mijn volledige naam toevoegen bij mijn beeld, vragen stellen en blijven hangen achteraf in het online café. Na de getuigenissen van de sprekers mochten we zoals in een echt fysiek café nog wat blijven plakken. Daar sprak ik nog met de sprekers en ontving en stuurde ik connecties op LinkedIn. Als toekomstig Social Entrepreneur spraken deze ondernemingen me absoluut aan en ben ik tevreden dat ik deze rolmodellen in mijn netwerk kan toevoegen.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191118_04723811

Comments are closed