Sociale media of andere digitale media worden meestal gratis aangeboden. Ongereguleerd verspreiden zij boodschappen die gebaseerd zijn op ons gebruik en op de hoogste bieder van ondernemingen die ons een product/dienst of platform wil aanbieden.

https://mariansalzman.com/2020-trend-report/

Zorg er dan ook bewust voor dat elk product/dienst of platform/applicatie een meerwaarde biedt aan je leven. Ga eens door je Apps op je smartphone en ga na welke jou dienen en welke niet. Jij bepaalt welke je gebruikt, ‘do not forget’! Niet elke vernieuwing of verandering is een verbetering!

Verder leven we in een wereld die almaar digitaler wordt. Technologie zoals tablets, laptops, smart tv’s, Pc’s, internet en 4G of 5G abonnementen zijn relatief goedkoop en we worden als burger quasi verplicht om deel te nemen aan de digitale wereld. Hierdoor laten we meer en meer sporen van ons gedrag na en creëert ons gedrag een volledig nieuwe business.

Er is ook een trend naar het immateriële. Doordat we zelf meer data genereren zien ondernemingen meer opportuniteiten om een onderneming op te starten op basis van de data die we met zijn allen produceren.

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/

Gelukkig zijn er al trends die wijzen op een afkeer tegen de schijnbaar perfecte levens die we leiden op Facebook en Instagram.

https://f-trend.com/consumer-trend-21#no-back

Toch moeten we zeer waakzaam zijn voor de impact op de mentale gezondheid. Door Covid 19 ziet ons leven er minder flamboyant uit en spenderen we (te) veel tijd online. Dat zorgt ervoor dat we als samenleving asociaal of gepolariseerd dreigen te worden.

Een geïnformeerde burger/consument zorgt zelf voor ethische ondernemingen. Meer en meer vinden burgers dat ondernemingen een maatschappelijke verantwoordelijk hebben. Laten we dan ook enkel die ondernemingen steunen die dat doen.

Tot de volgende post!

https://lnkd.in/dNnKybw

Categories:

Tags:

Comments are closed