Binnen de klassieke economie wordt er gefocust op arbeidsspecialisatie. Verschillende onderdelen van een proces worden opgesplitst, gestandaardiseerd, gecommodificeerd en onderverdeeld om zo steeds meer te produceren. De industrialisatie zorgde ervoor dat verschillende productieprocessen worden gesplitst zodat iedere producent zich kan specialiseren om zo waarde toe te voegen binnen de waardeketen waarbij de meest efficiënte manier van produceren centraal staat. Tijdens de industrialisatie verandert de focus van arbeid naar kapitaal doordat kapitaalsgoederen zoals machines voor een enorme productiviteitswinst zorgen. Zo wordt er meer dan ooit toegevoegde waarde bekomen door iets anders dan arbeid.

De symbiose tussen de klassieke economie en de industrialisatie leidt tot de mondiale en geglobaliseerde massaproductie -en consumptie. Deze massaproductie zorgt voor een ongeziene rijkdom ; de standaardisatie verlaagt de kostprijs van goederen zodat de koopkracht stijgt. Dit zorgt voor een democratisering van beschikbare consumptiegoederen.

De mondiale digitalisering van de voorbije kwarteeuw zorgt voor een democratisering van informatie; de toegang tot informatie stijgt exponentieel. Het zorgt voor een daling van de prijs voor communicatie tot een historisch laag niveau. Je dient éénmalig je maandelijks internetabonnement te betalen en je kan communiceren van Australië tot Canada en van Niger tot Zweden.  

Deze revoluties hebben positieve gevolgen. De industrialisering zorgt voor een democratisering van consumptiegoederen en de digitalisering zorgt voor een democratisering van informatie-en communicatietechnologie (ICT). Ik vind ICT nog altijd een betere afkorting dan IT omdat IT het communicatiedeel niet dekt van de technologie.

Nu zien we dat we er in enorm goed in geslaagd zijn om zeer veel te produceren en veel economische waarde toe te voegen. Eén niet onbelangrijke zaak werd telkens in de marge gezet maar wordt niet te overzien; de externaliteiten. Een externaliteit, extern effect of externe kosten zijn niet gecompenseerde, door derden gemaakte kosten of geleden schade als gevolg van een economische activiteit. De schade aan het milieu door economische activiteiten valt niet meer te ontkennen. De fossiele brandstoffen ebben weg, de poolkappen smelten, de luchtkwaliteit daalt en de aarde warmt op. Dit is vooral gevolg van overmatige productie en consumptie.

De waardeketen staat centraal door de industrialisatie om zo binnen de keten op elke schakel van de keten waarde toe te voegen. Nu verandert deze waardeketen door de digitalisering naar een waarde netwerk. Dit waarde netwerk kan er voor zorgen dat de externaliteiten veroorzaakt door de industriële economie verminderen.

Het platform kan dienen als waarde netwerk om complexiteit van de dagelijkse handelingen te reduceren. Door de complexiteit te verminderen voor vragers en aanbieders van producten, diensten en services kan er meer gedaan worden met wat er is.

Als voorbeeld geef ik een pagina op Facebook waarbij gebruikers zaken kunnen weggeven. Hierbij gaat het over consumptiegoederen die mensen niet meer nodig hebben of waar ze geen plaats meer voor hebben. Deze publiceren ze bijvoorbeeld op IK GEEF WEG Regio Groot Brugge. Via die weg kunnen deze goederen dienen voor anderen zonder dat ze op het vuilnisbelt belanden. Hierbij wordt het milieu geholpen door een lagere consumptie en bijgevolg ook productie en externaliteiten.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.